Hällsviks IF

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hem Protokoll mm.
Protokoll

Protokoll och summeringar från från möten, sammankomster.Sammanfattning av styrelsemöre 4 mars 2012

2012-03-04,  kl 19.00 – 22.45.

1. Årsmötesdag bestämdes till 1 april 2012.

Medhavd picknick, samt grillning på Hällsviks Bycenter mellan 15.00 och 16.00, därefter årsmöte. HIF bjuder på korv & bröd, kaffe & festis. Vi köper två riktiga grillar så vi slipper engångsgrillar. Elisabeth.

2. Planering av tänkbara förbättringar av anläggning etc:
a. Flaggstångsfäste (svetsning)   
b. Bryggorna (efter stormen). Delarna bärgade, svetsning behövs (rostfritt).
c. Fotbollsplanen (förbättring)
d. Altanen - förbättring
e. Cementlagning kajkant. Arbetsdagen.
f. Trampolin
g. Trampolinförbättring flotten. Hans.
h. Ny kopiator. Anders.       
i. Mikrovågsugn. Anders.   
j. Kyl och frys. Joakim.   
k. Klubbhus inre renovering

Vad som utförs bestäms av engagemang, tid och pengar. Beslut om att jobba mer i arbetsgrupper för att avlasta styrelsen.

3. Beslut om budget för 2012. Kommer i årsmöteshandlingarna.  Elisabeth.

4. Bajamaja: Önskemål att den kommer på plats 1/5. Elisabeth via Hyrtoaletten.

5. Finansiering Bajamajan. Anders.

6. Planering av Aktivitetskalender för 2012, skall ingå i utskicket efter årsmötet, tillsammans med inbetalningskort etc. Nya styrelsen beslutar. Utskick: Anders+Joakim.

7. ”Arbetsgrupp för bättre småbarnsaktiviteter i viken”: Anders har kollat upp med några av mammorna som är intresserade av att driva upprustning av lekplats. Diskussion: Hur, vem?
Arbetsgrupp bildas som drivs av förslagslämnarna. Kommer att få använda klubbhuset för att diskutera framtida möjligheter inom HIF och lämna förslag till styrelsen. Anders.

8. Diskussion Sommarkiosken 2012. Lasse.

9. Årsavgiftsförslag från styrelsen: samma som 2011. Sista inbetalningsdagsförslag 30/4.

10. Koll angående selektivt föreningsbidrag för fotbollen. Elisabeth.

11. Anders fortsätter att sköta HIFs hemsida + Facebook.

12. Trafikreglering av Hällsviksvägen. Ingen åtgärd ses som möjlig just nu, Anders stöter på om farthinder.

13. Planering Knattefotbollsskolan 2012. Nya ledare behövs till denna säsongen. Jan V.

Vid protokollet: Hans och Anders

 

Protokoll från årsmöte med Hällsviks IF 2008

Se http://hallsvik.blogspot.com/2008/05/rsmtesprotokoll-2008-04-17.html

 

Protokoll från årsmöte med Hällsviks IF 2007

Protokoll från årsmöte med Hällsviks IF (Hällsviks intresseförening)

2007-03-25 i klubbhuset i Hällsvik

Vid årsmötet närvarade 17 medlemmar

1. Lars Martinsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Dagordningen godkändes och årsmötet förklarades vara stadsenligt utlyst.

2. Lars Martinsson valdes till ordförande och Birgitta Tullock till sekreterare för årsmötet
3. Till rösträknare tillika justerare valdes Hans Pehrson.
4. Verksamhetsberättelsen för 2006 lästes upp och godkändes.
5. Den ekonomiska redogörelsen för 2006 lästes upp och godkändes.
6. Revisors berättelsen lästes upp och godkändes.
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
8. Styrelsens förslag till verksamhet och budget för 2007 lästes upp och godkändes.
9. Medlemsavgiften för 2007 fastställdes till 150 kronor/ familj samt 100 kronor för ensamstående och pensionärer. Sista inbetalningsdag 30 april 2007.
10. Till ordförande för ett år valdes Lars Martinsson
11. Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes Arne Lingårdsson och Anders Wilson.
12. Till suppleanter för en tid av ett år valdes: Bernt Hallberg, Benny Nilsson, Hans Pehrson, Joakim Jörenius,Inge Olofsson, Bosse Carlsson, Pelle Bokedahl
13. Till revisor på 2 år valdes Ulf Orhaug.
14. Till revisor suppleant för ett år valdes Dag Holmberg.
15. Styrelsen gavs i uppdrag att fungera som valberedning under år 2007.
16. Seglingssektionen åtog sig att återställa och reparera jolleanläggningen så att den kan användas för segling och bad.
17. Övriga frågor
- Sensommarfestens vara eller inte vara diskuterades.
- Någon form av hastighets dämpande t.ex gupp, blomlådor på vägen innan dansbanan diskuterades. Styrelsen skall stöta på trafikkontoret igen.
- Förslag att man på hemsidan ,www.hallsvik.nu, lägger ut lista på material som behövs till arbetsdagarna, så att medlemmar kan skänka som en form av sponsring.
- Seglarsektionen informerade om sitt möte och deras planer för den närmaste framtiden.
- En representant för markägarna i viken Kärr 2:1 var på mötet, frågade varför styrelsen inte betalat in arrendet för år 2006. Styrelsen bad att få återkomma i ärendet då svar ej inkommit från kommunens Park-och naturförvaltning om arrendets utformning (avtalet).

18. Stämmoprotokoll delas ut tillsammans med inbetalningsavin för årsavgiften.
19. Lars Martinsson avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Efter mötet bjöds det på våffla och kaffe, vilket var mycket uppskattat!


Birgitta Tullock Lars Martinsson Hans Pehrson
Sekreterare Ordförande Justerar

 Nyheter

Simskola 2016 21 maj 2016, 21.26
Välkomna på simskola nere i Hällsviksbadet!Avgiften per elev är 400 kr för alla barn i HIF (medlemskap/familj: 200 kr)Vardagar 15-26 augusti 2016 (v33/34) har barnen simlektion under ett halvtimmespass mellan kl...
Knattefotboll 2016 21 maj 2016, 21.09
Knattefotboll 2016
...
Zumba 15 maj 2016, 21.00
Zumba
Är du sugen på lite motion och dans? HIF kan i år erbjuda Zumba genom Vera Desancic på lördagar, kl. 11 – 12 vid dansbanan i viken. Inställt vid regn. Kostnad 40:- per gång. Vi startar nu på lördag, den 21 maj,...
Kl 19:00 söndagen den 7:e Juni är det planering inför midsommarfirandet här i hällsvik. Vi behöver fler som engagerar sig då det saknas personer för att kunna ha alla trevliga aktiviteter. Så kom ner till viken och var...
Simskola 2015 29 april 2015, 21.08
Vi kommer att försöka ha simskola för barn med intensivkurser i viken nu i sommar. Det gäller halvtimmespass under vardagseftermiddagar i två veckors tid. Vad det blir för kurser beror på vilket intresse som finns, så...

HIF Kalendarium

Simplepie detected an error. Please run the compatibility utility.
The following Simplepie error occurred:
A feed could not be found at http://www.google.com/calendar/feeds/hallsviks.if@gmail.com/public/full?futureevents=true&sortorder=ascending&orderby=starttime&singleevents=true&hl=sv-SE&

Hällsviksbilder

Besöksräknare

Sidvisningar : 188234